جملاتی برای تفکر!


  من در میان موجودات از گاو خیلی می‌ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد
!
(ابن سینا)

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط
یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.
(نارسیس)

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر
آنکه خوک از این کار لذت می‌برد.
"جورج برنارد شاو"


آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت
تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند
تصور میکند.
(مونتسکیو)


خود فریبی به این صورت بیان شده است که انگار روی وزنه‌ای ایستاده‌اید تا
خود را وزن کنید، در حالی که شکم‌تان را تو داده‌اید
چارلز استیون هامبی


بهتر است که در این دنیا فکر کنم خدا هست و وقتی به دنیای دیگر رفتم بدانم که
نیست . و این بسیار بهتر از این است که در این دنیا فکر کنم خدا نیست و در آن
دنیا بفهمم که هست.
آلبر کامو

جهان سوم جایی است که هر کسی بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه‌اش خراب می‌شود
و هر کسی بخواهد خانه‌اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد
پروفسور حسابی**

هر شکلی از حکومت محکوم به نابودی با افراط در همان اصولی است که بر آن بنا
نهاده شده است
"ویل دورانت"


وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن، چون وقتی که داری سقوط میکنی از
کنار همین آدمها رد میشی *


/ 1 نظر / 12 بازدید
دنیا

[گل]