کلینیک خدا

به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ همیشگی ام را انجام دهم، فهمیدم که بیمارم ... خدا فشار خونم را گرفت، معلوم شد که لطافتم پایین آمده... زمانی که دمای بدنم را سنجید، دماسنج 40 درجه اضطراب نشان داد... آزمایش ضربان قلب نشان داد که به چندین گذرگاه عشق نیاز دارم، تنهایی سرخرگهایم را مسدود کرده بود ... .... و آنها دیگر نمی توانستند به قلب خالی ام خون برسانند...


/ 0 نظر / 12 بازدید