تشویش

من...

نمی دونم...

اااه ول کن میلاد...

تمام.

/ 3 نظر / 52 بازدید
vida

منم نمیدونم ... میخوام کمک اما ,نمیتونم ...

الهام

چقدر عنوان پست با تصویرش هماهنگی داره !!!! وای این عکسه یه استرس عجیبی به من میده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!شما هم دچار اضطراب میشی با دیدنش ؟؟؟؟!!!!!!!!!!! [گل]

دنیا

[نگران]