اخرین ورژن دعای امتحان

الهی ادرکنی پاسنا و حافظا من مشروطی و فلجا استادی و انزل برفی من السما و لغوا امتحانی اللهم اجلس فی بغلنا تلمیذ خرخوننا و اجعل اطرافنا مراقب گاگولنا آمین یارب العالمین !

خنده

/ 2 نظر / 23 بازدید
سمیرا

سلام چه خبره؟؟؟؟ بشین درساتو بخون که دعا نخوای دیگه [قهقهه][قهقهه][قهقهه]