شلیک...

آرزوی "پرنس" شدن به دلم ماند...

این تاج هم در رویا به سر گذاشته ام.

--------------------------------------------------

دیگه....

دیگه عکساتو نگاه نمی کنم...

نگاه....نگ...نمی کنم...

دل شکسته

 

 

 

/ 3 نظر / 45 بازدید
دنیا

[دلشکسته]

الهام

گفتمــ نگاهتــ نمی کنمـــــــ صدایتــــ نمی زنمــــــ دیگر... شاید اینــــ دلِــــــــ شکسته اینــــ خیالِـــــ آشوبـــ آرامــــــ گیرد... ............... نگرفتــــــــ و باز بهانه اتــــــ را می گیرد.. چی بگم آخه ... هی .... شلّیک ... [گل]

الهام

ممنون دوست خوبم بابت حضورت [گل]