"مخاطب : خودم "

هرگز به کسی که ... برای احساس تو ارزش قایل نیست دل نبند ...

و

به خــودت بیــاموز .. هرکسی ارزش مانــدن در قلــب تـــو را ندارد ...

 خورخه لوئیس بورخس


آروم شدم با خوندنش...

لبخند

/ 1 نظر / 14 بازدید
سمیه

واقعا........ موافقم[گل]