تبریک،تبریک!

در حال خودتی...

در پی دویدن های روزمره و سخت درگیر کار و درس و مدرسه

ک حتی تولد خودت رو هم فراموش کردی...

اما...اما

با اولین تبریک....لبخند

تولدم...زودتر مبارک!

/ 1 نظر / 13 بازدید
سمیرا

به به مبارک باشه داری بزرگ می شی ااااااااا[نیشخند] تولدت مبارک میلاد[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ایشالا 100 ساله شی نه 120 ساله شی نه 120 سال کمه همیشه زنده باشی