.....

قتل غیر عمد.

 

تمام.

/ 1 نظر / 14 بازدید
دنیا

نمیای نمیای نمیای وقتیم که میای که شاهکار خلق می کنی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! چه طرز پست گذاشتنه[افسوس][چشمک]