"درد"

از خودم گلایه دارم!

"من" و "دلم" آبمان با هم توی یک جوب نمی رود!

دلم زیادی حساس است!

...و من زیادی صادق!

تنها کافی است تا

"نابود" شوم!

/ 0 نظر / 20 بازدید