"مشکل"

بدترین مصیبت برای یک انسان ...

این است که نه برای حرف زدن سواد داشته باشد و ...

نه برای خاموش ماندن شعور داشته باشد؛

خودتون مخاطبو بگیرید!

/ 0 نظر / 14 بازدید