"بدون شرح"

هر چقدر تایپ کردم و پاک کردم...

نتوانستم احساس عجیبی که داشتم را

با کمک کلمات بیان کنم!

بگذار حرمت "بدون شرح" نگه داشته شود!

 

 

 

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
الهام

گاهی یک تصویر هزار برابر گویا تر از 600 صفحه نوشته های ماست ... [گل]

vida

چه زیبا : بگذار حرمت "بدون شرح" نگه داشته شود !