آرزو!

دلم ی ملودی آرروم می خاد

 

با...

 

ی هوای تاریک و آب رنگی...!

 

ی نور ضعیف....

 

ی سیگار!

 

و دیگر هیچ...

 

/ 2 نظر / 48 بازدید
الهام

چه دل کم توقّعی دارینا [نیشخند] زیبا بود [لبخند] قلمت مانا دوست من [گل]

دنیا

[وحشتناک]